ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพร.

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แหล่งเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Can't load this image