บันทึกเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ Tangential Flow Filtration (TFF) Application for Vaccine Research and Manufacturing 2561