สธ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สธ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
>>>กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
>>>เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (27 พ.ค. 62) ที่บริเวณลานเอนกประสงค์โถง ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม โดยมีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562


ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ : 27/05/62