“บอร์ดวัคซีน” เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน GPO-MBP โรงงานมาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในไทย

      “บอร์ดวัคซีน”  เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน GPO-MBP  โรงงานมาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในไทย
         คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและรับทราบความก้าวหน้างานด้านวัคซีนที่ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการส่งออกวัคซีนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
         เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (31 พ.ค.62) นายแพทย์มานิต   ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและรับทราบความก้าวหน้างานด้านวัคซีน ณ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา โดยเภสัชกร บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการให้การต้อนรับ
       ด้านเภสัชกร บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด เป็นโรงงานผลิตวัคซีนร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2539  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน และให้การสนับสนุนวัคซีนคุณภาพกับแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย  นับเป็นโรงงานผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมที่ทันสมัย รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการส่งออกวัคซีนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้การรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ : 31/05/62