บันทึกเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ Culture Technique and Upstream Technology for Vaccine 2561