ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง