สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ (26/11/62) ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข  นายอนุทิน  ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ  เข้าร่วมพิธี  ในโอกาสครบรอบ 101 ปีของการสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ย้อนหลังไปเมื่อ 101 ปี ที่ผ่านมา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 การสาธารณสุขไทย ได้รับการสถาปนาเป็นครั้งแรก ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศตั้งกรมสาธารณสุขและทรงแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ได้บำเพ็ญพระกรณียกิจ เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ การสาธารณสุขและการเภสัชกรรมเป็นอเนกประการ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้การสาธารณสุข เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทำให่การสาธารณสุขของไทยพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับ จนกระทั่งยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 เป็นต้นมา ทั้งนี้บุคลากรด้านการแพทย์การสาธารณสุขทั้งหลายได้ปรึกษาหารือและเห็นพ้องกันว่า สมควรสร้างพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ไว้เป็นอนุสรณ์ โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ณ หน้าตึก หน้าตึกสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีวังเทวะเวสม์ และในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขได้ย้ายที่ทำการมายังจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ จึงได้เชิญพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ มาประดิษฐาน ณ หน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537
นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีสดับปกรณ์ให้อดีตผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
 
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ : 27/11/62