สวช. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย
จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองและภาคีทุกภาคส่วน มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (09/12/62) ที่อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวต้อนรับ และตัวแทนองค์การสหประชาชาติ แถลงสารสหประชาชาติ โดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตกว่า 1,000 คน ภายในงานมีการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 34 หน่วยงาน และรางวัลแข่งขันกิจกรรม Good Guy Run 2019 รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี และ Talk Show โครงการ “เดินหน้า ล่าโกง” หัวข้อ “เราจะไม่ทน” วิทยากร: ดร.พนม ปีย์เจริญ
พล.อ. ประยุทธ์ นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะปกป้องเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจตลอดไป”
 
ภาพ : ณัฐ  จินดาประชา
วันที่ : 09/12/62
สถานที่: ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี