ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ AVSSR