ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563