ส.ค.ส พระราชทาน 2563

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มามอบเพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  โดย พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ