กฎหมายน่ารู้ COVID19

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข