แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

คนไทยทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ของการลดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ด้วยการทำแบบสอบถามเรื่อง "การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน" ‼️ครั้งที่ 1 (วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2563)‼️ ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


 


 

ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว
เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ ☺️