คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563
หลักสูตร Creativity Workflow ภาวะการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ณ โรงแรมเดอะเวโรน่า แอท ทับลาน จ.ปราจีนบุรี

นำค่านิยมองค์กรของสถาบัน คือ (PERFECT) โดยนำค่านิยม 1 ใน 7 ตัว มาจัดเป็นหัวข้อในการฝึกอบรม คือ คำว่า ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

พิธีเปิดโดย นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

can not download this image

 

และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.อุดม วงศ์หอม

can not download this image

 

can not download this image

 

can not download this image

 

can not download this image

 

can not download this image

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฟังบรรยายจากวิทยากรฯ

can not download this image

 

can not download this image

 

can not download this image