ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 2