สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

         วันนี้ (24 ก.ย.63) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดกระทรวงฯ ได้ถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์
            นายอนุทิน กล่าวว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระปรีชาญาณ หยั่งเห็นการณ์ไกล ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของพสกนิกร เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดกับการแพทย์ การสาธารณสุข ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ทรัพย์สินส่วนพระองค์ เข้าช่วยเหลือ ค้นคว้า หาแนวทาง พัฒนางานด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการพยาบาล ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เทียบเท่านานาอารยประเทศ รวมทั้งทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เจ็บป่วย และผู้ด้อยโอกาส ตนเป็นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกัน ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระราชสมัญญานาม สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน” และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่า “พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย”
 กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต จัดสร้างพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายพระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์
 
 
ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ : 24/09/63