ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศน์สัมพันธ์