ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์