ข้อมูลการใช้วัคซีน Covid-19 และรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย