การประชุมชี้แจงแผนการให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนการให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
โดยรับฟังได้ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  ที่ Link: https://zoom.us/j/5655707976?pwd=WHczN2lRbUlnWmYwV0dSazNVdmFkQT09