ข่าวเด่นล่าสุด 2

ความรู้เรื่องวัคซีนเพื่อประชาชน เป็นความรู้เรื่องวัคซีนในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีทั้งความรู้วัคซีนพื้นฐาน วัคซีนทางเลือก วัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ และบทความเกี่ยวกับวัคซีนอีกมากมาย

ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่ จากเดิมอยู่ที่ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 126 หมุ่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี 11000