Address
เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร
ซ.ติวานนท์14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
Phone/Fax
โทรศัพท์ : 02-580-9729-31  
แฟกซ์ : 02-580-9732
Email

contact@nvi.go.th

Office Hours

Mon / Friday
08:30 - 16:30

ติดต่อสถาบันฯ

แผนที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)