Vaccine News

News Release

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นที่ 5

May 22, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นที่ 4

May 22, 2018

>> Read More

หนังสือหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561

May 01, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นที่ 3

April 30, 2018

>> Read More

Procurement News

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน (FMP) ปี 2561

April 23, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าของอาคาร 4 สถาบันบำราศนราดูร ปี 2561

April 03, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านวิชาการ ปี 2561

April 02, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก ปี 2561

March 28, 2018

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

     

May 11, 2018

>> Read More

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมโรงงานวัคซีนองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งค

     

May 11, 2018

>> Read More

สธ. จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

   

May 11, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมใจ หยุดโรคภัยด้วยวัคซีน #VaccinesWork เป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

     

April 25, 2018

>> Read More

Academic News

ประเมิน 5 โครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ฉลุย

August 17, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : การสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัคซีนฯ

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ไข้หวัดใหญ่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ต้องทบทวน

  

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุไทย

  

August 07, 2017

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนวก.วัคซีน จำนวน 2 อัตรา ปี 2561

February 23, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

February 16, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

  

February 06, 2018

>> Read More

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

December 28, 2017

>> Read More