นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

(รับสมัครจนถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2565)

นักวิชาการวัคซีน

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน

(หมดระยะเวลาการรับสมัคร)

เอกสารในการสมัครงาน ส่งได้ที่อีเมล hr@nvi.go.th

Accessibility
Skip to content