31 March 2020

วัคซีนที่จำเป็น…สำหรับเด็กโต (อายุ 8-12 ปี)

วัคซีน มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวช่วยป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรงของทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนพื้นฐาน หรือวัคซีนเสริม ทุกคนต้องหมั่นไปรับให้ครบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับวัคซีนในเด็กโต อายุ 8-12 ปี เป็นช่วงวัยที่พ่อแม่อาจจะหลงลืมพาไปรับได้เพราะคิดว่าลูกโตแล้ว

เด็กโต อายุ 8-12 ปี พ่อแม่ควรให้ความสนใจดูแลลูก ด้วยการพาไปรับวัคซีนพื้นฐานบางชนิดซ้ำอยู่เสมอ โดยเฉพาะวัคซีนdT (คอตีบ-บาดทะยัก) ตามตารางนัดของแพทย์ หลังจากนัดจะต้องได้รับการกระตุ้นทุกๆ 10 ปี และวัคซีนเอชพีวี หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งปัจจุบันสามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม แต่ละเข็มห่างกัน 6-12 เดือน (คาดว่าเริ่มให้บริการได้ภายในปี 2560)

นอกจากวัคซีนพื้นฐานที่เด็กควรได้รับให้ครบแล้ว พ่อแม่สามารถพาไปรับวัคซีนเสริมเพิ่มเติมให้กับเด็กโตและเด็กที่มีโรคประจำตัวบางอย่างได้ อย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดปีละ 1 ครั้งก่อนเข้าฤดูฝน เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเวลา หรือในเด็กโตที่ไม่เคยได้รับวัคซีนอีสุกอีใส หรือยังไม่เคยเป็นโรคนี้ ควรไปรับวัคซีน เพราะเวลาเป็นโรคอาการมักจะรุนแรง

การไปรับบริการวัคซีน สามารถพาไปได้ที่สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน คลีนิกเอกชน สำนักงานแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยหากเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ที่สำคัญนอกจากการพาเด็กไปรับการรับวัคซีนแล้ว สิ่งที่พ่อแม่ควรให้ความสนใจเพิ่มเติมก็คือ ด้านอาหารที่ต้องให้เด็กรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหมั่นให้เด็กออกกำลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้โรคต่างๆ ก็จะไม่ถามหา และช่วยลดการใช้ยาโดยไม่จำเป็น

เครดิตภาพ : jim.fr