รู้จัก สวช.

    คลิปวิดีโอนำเสนอประวัติความเป็นมาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งบทบาท ภารกิจ ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ ทั้งด้านนโยบาย การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน การจัดหา และวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิด 19 และการบริหารจัดการทุนวิจัย และนวัตกรรม (PMU)

ความรู้วัคซีน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปฎิทินสถาบัน

ผลการรับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม