ความเคลื่อนไหวนโยบายด้านวัคซีน

2.1.1

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

3.1.1

ความร่วมมือกับเครือข่าย

4.1.1

ทุนวิจัย

5.1.1

อัปเดตความรู้วัคซีน

6.1.1

ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้จัก สวช.

    คลิปวิดีโอนำเสนอประวัติความเป็นมาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งบทบาท ภารกิจ ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ ทั้งด้านนโยบาย การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน การจัดหา และวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิด 19 และการบริหารจัดการทุนวิจัย และนวัตกรรม (PMU)

Colorful business icons flat set with leader rocket business symbols isolated vector illustration

ความรู้พื้นฐานด้านวัคซีน

Set of icon web over white background

บทความจดหมายข่าว

Set of icon web over white background

คลิปวิดีโอ

Education knowledge chemistry maths computer flat icons set isolated vector illustration

ข่าวสารเครือข่าย

Education knowledge chemistry maths computer flat icons set isolated vector illustration

ข่าวสารด้านวัคซีน

Education knowledge chemistry maths computer flat icons set isolated vector illustration

Infographic

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปฎิทินสถาบัน

ผลการรับสมัครงาน