นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

(หมดระยะเวลาการรับสมัคร)

นักวิชาการวัคซีน

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน

(หมดระยะเวลาการรับสมัคร)

ผู้จัดการสำนักอำนวยการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

(ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่

29 ธ.ค 2565 ถึง 31 ม.ค 2566)

เอกสารในการสมัครงาน ส่งได้ที่อีเมล hr@nvi.go.th

Accessibility
Skip to content