4 ธันวาคม 2019

Immunology concepts for Vaccinology

One-Day Programme : 14th Jan 2020

Immunology concepts for Vaccinology

Topic 

  • Basic
  • Adjuvant and Delivery System
  • Currently used Vaccines and Their Principle
  • Clinical Trial and its important implication

Speakers

  • ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ – คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนนกิจ – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่ควรพลาด จำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

อัตราค่าลงทะเบียน : 300 บาท

การรับสมัคร : วันนี้ – 20 ธันวาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-580-9729-31 ต่อ 303