9 มีนาคม 2020

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระเบียบและประกาศต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2563