12 มีนาคม 2020

ทำความรู้จักวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในผู้หญิงไทยและมีโอกาสเสียชีวิตมากถึงปีละประมาณ 5,000 ราย การไปรับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเป็นวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุด นอกจากนี้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นการเฝ้าระวังโรค ช่วยให้สามารถตรวจพบโรคได้ในระยะแรก ซึ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หาย และลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลงได้

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก จะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human Papilloma Virus: HPV) ได้ถึง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกและหูดอวัยวะเพศได้มากที่สุด วัคซีนเหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 9-26 ปี ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เพราะเด็กจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่ การรับวัคซีนจะต้องรับทั้งหมด 3 เข็มภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากรับวัคซีนแล้วจะมีประสิทธิภาพป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้นานถึง 10 ปี นอกจากนี้ผู้รับวัคซีนต้องหมั่นตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ เพราะยังมีเชื้อไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้เช่นกัน โดยการรับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลรัฐจะมีราคาถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชน

รู้ไหม?.. ผู้ชายก็สามารถรับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกได้นะ แม้ผู้ชายจะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูก แต่หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีเชื้อ HPV ก็มีโอกาสแพร่เชื้อไปยังคู่นอนคนอื่นได้ ดังนั้นแนะนำให้เด็กชายที่มีอายุ 11-12 ปี ไปรับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกได้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นพาหะของโรค

ทั้งนี้เมื่อรับวัคซีนมะเร็งปากดลูกแล้ว ก็ยังต้องตระหนักในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อีก ด้วยการไม่เปลี่ยนคู่นอนและสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์

เครดิตภาพ : goosiam