30 มีนาคม 2020

ทำความรู้จักวัคซีนไอพีดี

โรคไอพีดี คือโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เชื้อนิวโมคอคคัสมักจะก่อให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น หูชั้นกลางอักเสบ ไซนัสอักเสบ และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคปอดบวม ในกรณีเกิดโรคปอดบวมที่มีภาวะแทรกซ้อนจะนำไปสู่ความพิการและสูญเสียชีวิตได้ อาการของโรคไอพีดีจะไม่จำเพาะเจาะจง จะแตกต่างตามอวัยวะที่ติดเชื้อ ส่วนใหญ่อาการอาจนำมาด้วยไข้สูง ไอ ปวดหัว ปวดหู หายใจลำบาก และชักในบางราย

เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไอพีดีมากกว่าในวัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้เด็กยังเป็นพาหะของเชื้อได้นานกว่าผู้ใหญ่

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไอพีดีแล้ว ซึ่งในต่างประเทศแนะนำวัคซีนนี้ในเด็กปกติอายุ 2, 4 และ 6 เดือน และฉีดกระตุ้นครั้งสุดท้ายตอนอายุ 12-15 เดือน

วัคซีนไอพีดีเป็นวัคซีนที่ไม่ได้บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกที่ผู้ปกครองต้องคำนึงถึงความคุ้มค่ากับราคาของวัคซีน และควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน

เครดิตภาพ : khunlook และ paolohospital