31 มีนาคม 2020

จำเป็นหรือไม่.. ที่ต้องรับบริการวัคซีนเสริม และวัคซีนพิเศษที่เสียเงิน

วัคซีน ตัวช่วยร่างกายในการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ซึ่งภูมิต้านทานโรคนี้เป็นปราการด่านแรกคอยช่วยปกป้องเชื้อโรคร้าย ปัจจุบันนอกจากวัคซีนพื้นฐานยังมีวัคซีนเสริมและวัคซีนพิเศษอีกกว่า 10 ชนิด แต่จะมีความจำเป็นหรือไม่ มาลองทำความรู้จักวัคซีนทั้ง 2 แบบกันดูก่อน…

วัคซีนเสริมไม่ใช่วัคซีน “ไม่จำเป็น” แต่ยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนพื้นฐานของทางภาครัฐเท่านั้น ปัจจุบันมีมากกว่า 10 ชนิด อาทิ วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนมะเร็งปากมดลูก วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนอีสุกอีใส และ วัคซีนเอชพีวี เป็นต้น

ส่วนวัคซีนพิเศษ เหมาะกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง อาทิ วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง และวัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนไทฟอยด์สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น เป็นต้น

ดังนั้นการจะรับหรือไม่รับวัคซีนเสริม และวัคซีนพิเศษ ต้องพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีกลุ่มเสี่ยงได้รับเชื้อโรคก็มาขอรับวัคซีนเพื่อป้องกัน และหากต้องการรับวัคซีนเสริม จะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

คิดสักนิด ก่อนเลือก “เสริม” วัคซีนให้ตนเอง

วัคซีนเสริม และวัคซีนพิเศษทุกชนิดมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการป้องกันโรค แต่ควรอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

เครดิตภาพ : indianexpress