31 มีนาคม 2020

วัคซีนที่จำเป็น…สำหรับเด็กเล็ก (อายุ 1-3 ปี)

การหมั่นรับวัคซีนให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ เพราะเด็กเล็กมักจะติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังมีภูมิต้านทานต่ำ พ่อแม่จึงไม่ควรละเลยสุขภาพของลูกน้อย

การรับวัคซีนของเด็กเล็กเป็นวิธีป้องกันโรคที่ได้ผลดีที่สุด มีทั้งแบบฉีดและแบบรับประทาน ก่อนไปรับวัคซีนพ่อแม่ต้องใส่ใจเตรียมตัวลูกให้พร้อมทุกครั้ง และอย่าลืมนำสมุดบันทึกการรับวัคซีนของลูกไปด้วย โดยต้องเก็บสมุดไว้อย่างน้อย 15 ปี เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับวัคซีนของลูก

ไม่เพียงเท่านั้น การเตรียมความพร้อมให้ลูกเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะหากพบว่าลูกเป็นไข้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปจนกว่าจะหายดี นอกจากนี้พ่อแม่ต้องรู้ว่าแพทย์จะรับวัคซีนอะไรให้กับลูก รวมทั้งเฝ้าสังเกตลูกอย่างใกล้ชิดหลังจากรับวัคซีน ว่ามีอาการอะไรแทรกซ้อนหรือไม่ จากนั้นให้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ เมื่อมารับวัคซีนครั้งต่อไป

กลุ่มวัยเด็กเล็กอายุ 1-2 ปี ต้องหมั่นมารับวัคซีน และในปีนี้ (2560) กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เด็กอายุ 1 ปีไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น เมื่ออายุได้ 1 ปีครึ่ง รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอชนิดหยอด พออายุได้ 2 ปีครึ่ง รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็นและวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

ปัญหาและข้อกังวลใจของพ่อแม่ ส่วนใหญ่กลัวว่าลูกจะเจ็บจากการรับวัคซีนหลายเข็ม แต่ปัจจุบันมีวัคซีนรวมซึ่งถือทางเลือกหนึ่งในการลดปัญหาที่ลูกน้อยจะต้องโดนรับวัคซีนหลายเข็มในเวลาเดียวกัน จากการใช้วัคซีนเดียวแยกรับป้องกันโรคแต่ละชนิด

ไม่เพียงเท่านั้นหลังจากรับวัคซีน พ่อแม่ต้องหมั่นดูอาการของลูกน้อย และก่อนไปรับวัคซีนควรศึกษาวิธีป้องกันการแพ้วัคซีนในเด็กเล็ก โดยหากลูกเคยชัก อาจให้ยาลดไข้ก่อนรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรนและบาดทะยัก ก่อนการรับวัคซีน 30 นาที รวมทั้งหลังได้วัคซีนแล้วก็อาจให้ยาลดไข้ต่อทุก 4-6 ชั่วโมง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ถึงแม้การรับวัคซีนในเด็กเล็กอาจมีอาการข้างเคียงบ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและไม่ใช่เรื่องน่ากังวลใจ เพราะเด็กจะได้รับประโยชน์จากรับวัคซีนมากกว่าปล่อยให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

เครดิตภาพ : thaihealth