31 มีนาคม 2020

เพราะอะไร… วัคซีนบางชนิดถึงเสียเงิน !! บางชนิดถึงฟรี !!

วัคซีนสามารถรับได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นวิธีฉีดหรือให้กิน วัคซีนปัจจุบันมีหลายชนิด แต่ทุกชนิดให้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน มีผลให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคและป่วย

ปัจจุบันวัคซีนมีหลายชนิด ทั้งวัคซีนพื้นฐาน ซึ่งเป็นวัคซีนฟรีจากรัฐบาลที่ทุกคนต้องรับตั้งแต่ในวัยเด็ก และวัคซีนเสริม หรือวัคซีนรวมที่ต้องไปรับเพิ่ม ขึ้นอยู่กำลังทรัพย์ของแต่ละครอบครัว ซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาท หลายคนจึงมีข้อสงสัยว่า นอกจากวัคซีนฟรี แล้ววัคซีนที่เสียเงินมีความสำคัญที่จำเป็นต้องไปรับเพิ่มหรือไม่

 

มาทำความเข้าใจความสำคัญของวัคซีนฟรี และวัคซีนที่เสียเงินกัน.. วัคซีนฟรี จัดอยู่ในวัคซีนพื้นฐานหลัก 8 ชนิดที่ทุกคนต้องได้รับอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีฐานะ หรือไม่มีฐานะก็เข้าถึงได้ ซึ่งข้อดีของการให้บริการจะช่วยลดความเสี่ยงในการป่วย ช่วยควบคุมและป้องกันโรค โดยสามารถไปขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชน หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน

ส่วนวัคซีนเสริม หรือวัคซีนที่ต้องเสียเงินเพิ่ม ผู้ที่จะรับวัคซีนต้องทำความเข้าใจถึงการรับวัคซีนว่าควรรับชนิดไหนเพิ่ม อาทิ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เป็นต้น นอกจากนี้ราคาของวัคซีนเสริมทุกชนิดจะมีราคาไม่เท่ากัน หากไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนก็จะมีราคาสูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐบาล เพราะมีต้นทุนสูง

ดังนั้นความสำคัญของการไปรับวัคซีนฟรี และเสียเงินมีคุณค่าเท่ากัน แต่การไปรับวัคซีนเสริมก็ต้องพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในขณะนั้นด้วย ไม่ว่าอย่างไรก็ตามรับประกันได้ว่าวัคซีนทุกชนิดจากโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชนมีคุณภาพไม่ต่างกัน ที่สำคัญยังผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา หรือ อย. กระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงแน่นอน

เครดิตภาพ : Harvard และ verywell