11 กันยายน 2020

จุฬาตั้งโต๊ะแถลง ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากพืช ภายใต้งานเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 1

📌ประเด็นร้อนประจำวันนี้
จุฬาตั้งโต๊ะแถลง ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากพืช ภายใต้งานเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 1

🔴เปิดหัวเรื่อง
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ ศ.ดร.บัณทิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จับมือบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด บริษัทผู้พัฒนาวัคซีนสัญชาติไทยที่ใช้โปรตีนสกัดจากใบยาสูบ นำโดย ผศ.ดร.ภญ. สุธีรา เตชะคุณวุฒิ ผู้ร่วมวิจัยวัคซีนจากพืช เข้าร่วมงานเสวนาและแถลงข่าวความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จากใบยาสูบ เป็นรายแรกของประเทศไทย ในงานเสวนาวิชาการผลกระทบสูงจากจุฬาฯ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “จุฬา-ใบยาวัคซีน นวัตกรรมไทย สู้วิกฤติ COVID-19” ณ เรือนจุฬานฤมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔴เรื่องความสำเร็จ……
นพ.นคร เปรมศรี กล่าวว่า จากการติดตามผลการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลองอย่างหนูและลิงโดยใช้วัคซีนพืชนี้มาอย่างต่อเนื่อง ได้รับทราบว่าวัคซีนข้างต้นได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ มีความปลอดภัย สามารถใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้จริง ลิงที่ใช้ในการทดสอบทุกตัวมีความปลอดภัยและไม่พบอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน อีกทั้งลิงทุกตัวยังมีผลเลือดปกติ ไม่มีอาการแทรกซ้อน อีกทั้งระดับภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 ได้อย่างน่าประทับใจ สถาบันวัคซีนขอขอบคุณในความพยายาม และการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทีมประเทศไทยทุกท่าน เพื่อคนไทยทุกคนมีวัคซีนโควิด-19 ใช้ในประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท ใบยา และคณะผู้วิจัย จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการวางแผนเพื่อยกระดับการผลิตวัคซีนโควิด-19 จากใบยาสูบเพื่อทำทดสอบในกลุ่มอาสาสมัคร ระยะที่ 1 ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้่ในกลางปี 2564 นี้ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน อย่าง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🔴เรื่องที่น่าสนใจคือ ……..
วันนี้เราได้เห็นแล้วว่านักวิจัยไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก จากความสำเร็จของวัคซีนที่ผลิตจากโปรตีนสกัดจากพืชนี้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทย และโลกเลยก็ว่าได้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านวัคซีนของประเทศ พร้อมให้การสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างเต็มที่ และจะบรรจุโครงการของบริษัทใบยาเข้าไว้ในแผนการสนับสนุนของรัฐบาล และจะติดตามผลการทดสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนที่ผลิตได้นี้มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และใช้ได้กับกลุ่มประชากรไทยได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้าและเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆทั่วโลก

รวบรวมข้อมูลโดย: NVI Public Affairs Team
วันที่: 11/09/63