7 ตุลาคม 2020

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, ชุดโปรแกรม และเครื่องสำรองไฟ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, ชุดโปรแกรม และเครื่องสำรองไฟ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563