12 ตุลาคม 2020

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ปีงบประมาณ 2564

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ปีงบประมาณ 2564