4 พฤศจิกายน 2020

WHO ร่วมกับ UNICEF เดินหน้าจับมือสถาบันวัคซีนแห่งชาติ หนุนเตรียมความพร้อมของประเทศในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด

📌WHO ร่วมกับ UNICEF เดินหน้าจับมือสถาบันวัคซีนแห่งชาติ หนุนเตรียมความพร้อมของประเทศในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (4 พ.ย. 63) Dr.Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย (WHO Representative to Thailand) พร้อมด้วย Miss. Severine Leonardi ผู้แทนองค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNICEF Representative to Thailand) พร้อมคณะ เข้าพบ นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับหน่วยงานทั้งสองแห่ง ในการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดย WHO เสนอให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้ไทยเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยผ่านโครงการ COVAX Facility ที่ WHO ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ โดยให้ความมั่นใจว่าประชาชนไทยจะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ทันทีที่ผลิตออกมาได้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งยินดีจะสนับสนุนแนวทางการดำเนินงาน (Guideline) หรือเครื่องมือด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ WHO ได้พัฒนาร่วมกับเครือข่าย อาทิ UNICEF และ GAVI นอกจากนี้ WHO ยินดีในการสนับสนุนด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโควิด-19 จากต่างประเทศเข้ามาช่วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดำเนินการให้ได้ตามแผนการกระจายวัคซีนให้ทันภายในปี 2564

ในขณะเดียวกันผู้แทน UNICEF ประจำประเทศไทย ได้เสนอให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระดับนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่ขณะนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากและอาจสำเร็จในเร็ววันนี้ โดยเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลของวัคซีน ด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีน รวมถึงการให้ข้อมูลในด้านการจัดสรรวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนก่อน-หลัง นอกจากนี้ UNICEF สามารถสนับสนุนระบบการขนส่ง สำรอง และกระจายวัคซีนให้ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ได้รับมานั้น จะมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ

นพ.นคร ได้กล่าวขอบคุณทั้งสองหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของวัคซีน และขอบคุณความช่วยเหลือที่ให้กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤต สถาบันขอเรียนว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผนึกกำลังกันอย่างเต็มความสามารถ และพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีวัคซีนใช้ไปพร้อมกับประเทศชั้นนำของโลก หากได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับนานาชาติ อย่าง WHO และ UNICEF แล้ว ยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับวัคซีนตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับด้านการบริหารจัดการและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาจมีแนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างจากแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในภาวะปกติ ซึ่งประเด็นนี้จำเป็นต้องมีการสื่อสารในทุกระดับ รวมทั้งต้องมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างใกล้ชิด

Dr.Daniel Kertesz และ Miss.Severine Leonardi แสดงความยินดีที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตอบรับข้อเสนอ และขอแสดงความยินดีกับกระทรวงสาธารณสุขไทย ที่สามารถรับมือกับภาวการณ์ระบาดของโควิด-19 ได้ในระดับดีเป็นอันดับต้นๆของโลก

รวบรวมข้อมูลโดย: NVI Public Affairs Team
วันที่: 4/11/63