11 มกราคม 2022

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)