5 เมษายน 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงานวันอนามัยโลก ( World Health Day) ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 75 ปี

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงานวันอนามัยโลก ( World Health Day) ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย (WHO Thailand) ภายใต้แนวคิด “Health for All” หรือ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยมีกิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การคุ้มครองประชาชนและผู้บริโภค และการรักษาโรคและการฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในทุกพื้นที่ ทุกสภาพแวดล้อม

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่: 5/04/66