19 มิถุนายน 2023

สวช. ประชุมหารือ AFRIMS พร้อมสร้างความร่วมมือด้านวัคซีน และเยี่ยมชมหน่วยวิจัยทางการแพทย์

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน มุ่งหวังลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตของประชากรโลกจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นำโดย นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก นำโดย พลตรี ณัฐนนท์ ภัคุกะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และพันเอก Matthew Levine ผู้อำนวยการ U.S. Army Medical Directorate – Armed Forces Research Institute of Medical Science (USAMD-AFRIMS) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยวิจัยทางการแพทย์ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก (The Armed Forces Research Institute of Medical Sciences : AFRIMS) ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร

     โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศต่อไป

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่: 10/6/66