27 กรกฎาคม 2023

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ