13 กันยายน 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Healthcare UK และ National Health Services (NHS) ในโอกาสเยือนไทย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Healthcare UK และ National Health Services (NHS) ในโอกาสเยือนไทย

วันนี้ (12 กันยายน 2566 ) นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณ Jo Burns รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งออกความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเคมี (NHS) สถาบันบริการสุขภาพแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย และบทบาทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมอง ความท้าทายในด้านการจัดการเชิงสาธารณสุข ที่อาจสอดคล้องกับพันธกิจของ NHS

————————————————————————————————————

National Vaccine Institute welcome representative of Healthcare UK และ National Health Services (NHS) during his Thailand visit

September 12, 2023, National Vaccine Institute, Thailand – Dr. Nakorn Premsri, Director of the National Vaccine Institute (NVI) and executive team welcomed Ms. Jo Burns, Associate Head of NHS Export Collaborative Healthcare, Life Sciences and Chemicals Directorate to discuss about the overall health system of Thailand and the role of the National Vaccine Institute. This meeting included exchanging and sharing knowledge to mitigate challenges in public health management which could be consistent with the mission of the NHS.

 

National Vaccine Institute, Thailand

Date: 12 September 2023