6 ตุลาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านบริหารจัดการโครงการ