26 ตุลาคม 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมลงนามกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ประกาศความร่วมมือตามนโยบายมะเร็งครบวงจร ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ภายใน 100 วัน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

กระทรวงสาธารณสุข และ13 หน่วยงาน ประกาศความร่วมมือเดินหน้าเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี 1 ล้านเข็ม ภายใน 100 วัน ตามนโยบาย “มะเร็งครบวงจร – ฉีดวัคซีน HPV” พร้อมรณรงค์ “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง”

วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมลงนามในประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร และรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็มใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11- 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” ตามนโยบายยกระดับ 30 บาท และ Quick Win โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่า โรคมะเร็ง ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก พบเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทยที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี ในปี 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9,000 ราย และพบผู้เสียชีวิตประมาณ 4,700 ราย สาเหตุมาจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus หรือ HPV ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะหากฉีดตั้งแต่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 93-95 ส่งผลให้ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกใน 10-20 ปีข้างหน้าได้ โดยจะมีการคิกออฟฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังสนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงอายุ 30-60 ปีด้วย เพื่อช่วยให้สตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกได้มากขึ้น


ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจาก : สำนักสารนิเทศ สธ.
วันที่ 25 ตุลาคม 2566