8 ธันวาคม 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Break The Corruption “

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Break The Corruption “ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ณ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งจัดโดยรัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท., องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ทั้งนี้ได้มีการจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้นำประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ทาง Facebook สำนักงาน ป.ป.ช.

https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage/videos/916094670210090

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่ 8/12/66