9 เมษายน 2024

สวช. ร่วมอวยพร “ข่าวสด” ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง และก้าวสู่ปีที่ 34

 วันที่ เมษายน 2567 แพทย์หญิงสุเนตร  ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ เมษายน 2534 ครบรอบเข้าสู่ปีที่ 34 ข่าวสด ณ อาคารสำนักงานบริษัท ข่าวสด จำกัด โดยมีคุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ