31 March 2020

ทำไมรับวัคซีนแล้วเป็นไข้

ความเชื่อผิดๆ กับการเข้าใจว่า การรับวัคซีนสิ้นสุดในช่วงวัยเด็กเท่านั้น เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะในปัจจุบันทุกวัยต้องมารับวัคซีนสม่ำเสมอ เพราะเมื่อรับวัคซีนแล้วจะไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันโรคนั้นๆ ได้

หลังจากรับวัคซีนแล้วแทบทุกคนจะพบว่ามีอาการเหมือนคนจะเป็นไข้ตัวร้อน เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดความกลัวและกังวล โดยเฉพาะในวัยเด็ก และมีส่วนทำให้ผู้ใหญ่บางคนใช้เป็นเหตุผล เพื่อไม่ไปรับวัคซีน แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องกังวลแต่อย่างใด

การรับวัคซีนแล้วทำให้เป็นไข้ เนื่องจากมีการจัดการกับเชื้อโรคที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ร่างกายของแอนติบอดี้ แต่เมื่อแอนติบอดี้จัดการกับวัคซีนหมดแล้วร่างกายก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับระดับของความเจ็บปวดหลังฉีดวัคซีน ซึ่งแต่ละคนจะรู้สึกไม่เท่ากัน เพราะความเจ็บปวดนั้นขึ้นอยู่กับวัคซีนฉีดที่ได้รับ และวัคซีนบางชนิดอาจทำให้ปวดบวมบริเวณที่รับได้ บางชนิดทำให้มีไข้ และอาเจียน หรือมีอาการผื่นแดง ตุ่มนูนขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ที่รับวัคซีนต้องหมั่นสังเกตอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีนไปแล้ว ซึ่งวัคซีนแต่ละชนิดจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการปรับตัวของร่างกาย โดยจะไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอน

ผู้ที่กำลังตัดสินใจจะรับวัคซีน และผู้ที่รับวัคซีนไปแล้วมีอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีน มั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ใช้ทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความปลอดภัย มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยตามที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น และอาการเหล่านั้นจะหายได้เอง ส่วนการแพ้วัคซีนนั้นเกิดขึ้นได้น้อยมาก

ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก วัคซีนส่วนใหญ่ช่วยป้องกันโรคได้มากกว่า 90% หรือสูงถึง 99% ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนในประเทศไทยมั่นใจได้ว่าปลอดภัย

เครดิตภาพ : theasianparent thailand