17 October 2022

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ มอบนโยบาย No Gift Policy แก่บุคลากรสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และบุคลากรสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์และรับมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลให้แก่บุคลากรของสถาบัน เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของสถาบันทุกคน งดรับ – งดให้ ของขวัญบุคคลภายนอก

ที่มา: National Vaccine Institute

วันที่: 17/10/65