28 December 2022

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

     ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

     ณ อาคารพักคอย สถาบันบำราศนราดูร

     ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
     วันที่ 28 ธันวาคม 2565
     ขอขอบคุณภาพ จากสถาบันบำราศนราดูร